Scale și teste

Copii și adolescenți

Anxietate, Depresie și Psihopatologie

MASC – Scala Multidimensională de Anxietate pentru Copii
Chestionar de evaluare a copiilor (ECI-4)
Scala de evaluare a tulburărilor din adolescență (APS-SF)
NPQ este un chestionar dezvoltat pentru a măsura constructe normale ale personalității normale a copilului și a adultului.
CDI – Inventarul de Depresie pentru Copii

Comportament și nivel de dezvoltare

ABAS – II evaluează deprinderile adaptative cotidiene ale unei persoane și capacitatea de a trăi independent. (copii și adulți)

Aptitudini cognitive

Testul Kohs® al Cuburilor (KOHS®) – screeningul aptitudinilor cognitive nonverbale

Neuropsihologie

Testul Benton de Memorie Vizuală (BVRT®) Măsurarea percepției vizuale, a memoriei vizuale și a aptitudinilor de construcție vizuală (instrument folosit și persoanelor cu vârsta până la 69 ani)

Bateria Memoriei de Lucru este un instrument relevant pentru testarea memoriei de lucru, care acoperă ciclurile școlare elementar, gimnazial și liceal. Este considerată prima baterie de memorie românească și include 5 subteste: Memoria cuvintelor, Memoria cifrelor, Memoria vizuală, Memoria ritmurilor și Memoria secvențelor.

WCST – Testul Wisconsin de Sortare a Cardurilor (WCST®) realizează evaluarea aptitudinilor de raționament abstract și a aptitudinii de a adopta diverse strategii cognitive ca răspuns la modificări neașteptate ale mediului

Adulți

Anxietate, Depresie și Calitatea Vieții

BDI-II Inventarul de depresie Beck
Inventarul Anxietății ca Stare și Trăsătură pentru Adulți (STAI® – Y)
Quality of Life Inventory – QoLI
Scalele de depresie, anxietate și stres (DASS-21R)

Psihopatologie

Inventarul tulburărilor de personalitate (OMNI-IV)
Scalele de evaluare clinică pentru persoanele în vârstă (CASE-SF)
DAPP-BQ, Chestionarul de evaluare Dimensională a Patologiei Personalității
PANSS, evaluarea focalizată a dimensiunilor pozitive și negative ale tulburărilor psihopatologice (schizofrenie, tulburare bipolară, psihoze afective).
Inventarul Clinic Multiaxial Millon® – III (MCMI®-III) realizat în conformitate cu criteriile DSM-IV

Comportament Deviant

STAXI – 2, Inventarul Furiei ca Stare și Trăsătură
SRP 4, Scala de Psihopatie de Autoevaluare

Neuropsihologie

MMSE-2, Evaluarea minimală a stării cognitive
Testul Benton de Memorie Vizuală (BVRT®) Măsurarea percepției vizuale, a memoriei vizuale și a aptitudinilor de construcție vizuală (instrument folosit și persoanelor cu vârsta până la 69 ani)
WCST – Testul Wisconsin de Sortare a Cardurilor (WCST®) realizează evaluarea aptitudinilor de raționament abstract și a aptitudinii de a adopta diverse strategii cognitive ca răspuns la modificări neașteptate ale mediului

Aptitudini cognitive

I-S-T 200R, Testul Structurii Inteligenței
MAB-II, Bateria Multidimensională a Aptitudinilor cognitive
EVIQ-S este o proba standard care evaluează nivelul de inteligenta generala (aptitudinea cognitiva generala) prin doua categorii de itemi: verbali si figurali.
Probele Flanker AC, Flanker AD și PON masoara trei aspecte cognitive des evaluate în examinarile psihologice: atenția concentrată, atenția distributivă si viteza perceptivă.

Terapie

Licență de folosire platformă DEPRETER
Licență de folosire platformă PAXONLINE (în noua acreditare)
S.A.T, Tehnică aperceptivă pentru seniori. TAT, Testul de Apercepție Tematică

Ai nevoie de ajutor? Aveti vreo intrebare?

Contactaţi-ne! Vă vom răspunde la întrebări!